ECOmetal

  • VÝKUP A ZPRACOVÁNÍ CÍNOVÝCH ODPADŮ
  • VÝKUP A ÚPRAVA OSTATNÍCH I NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
  • PORADENSTVÍ V OBLASTI ŽP, BOZP a PO
KódNázevKat.Popis
170406CínOCínový odpad
100811Jiné stěry a pěny nuvedené pod číslem 100810OCínové stěry z pájek
100811Jiné stěry a pěny nuvedené pod číslem 100810O/NCínové a olovnaté stěry z pájek
100809Jiné struskyOCínové stěry z pájek
100808Solné strusky z prvního a druhého taveníNCínové a olovnaté stěry z pájek
060315Oxidy kovů obsahujíci těžké kovyNKovový odpad
100401Strusky (z prvního a druhého tavení)NKovový odpad
100402Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)NKovový odpad
170401Měď, bronz, mosazOOdpad drahých kovů
170402HliníkOHliníkové odpady
170403OlovoOOlověné odpady
170405 Železo a ocel O Kovový odpad
170407 Směsné kovy O Kovový odpad
101003 Pecní struska O Kovové strusky
120101 Piliny a třísky železných kovů O Kovový odpad
120102 Úlet železných kovů O Kovový odpad
120103 Piliny a třísky neželezných kovů O Kovový odpad
120104 Úlet neželezných kovů O Kovový odpad
100407 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu N Kovový odpad s olovem.
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N Obaly se zbytky pájecích past
60405 Odpady obsahující Jiné těžké kovy N Kovový odpad, strusky.

  • Vykupujeme cínové a olovnaté odpady vznikající v průmyslu při technologických procesech.
  • Výkupní ceny jsou určeny individuálně dohodou na základě výsledku rozboru odpadu, nebo posouzení vstupních materiálů.
  • Odpad vyzvedneme v místě provozovny Vaší firmy na vlastní náklady.