ECOmetal

  • VÝKUP A ZPRACOVÁNÍ CÍNOVÝCH ODPADŮ
  • VÝKUP A ÚPRAVA OSTATNÍCH I NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
  • PORADENSTVÍ V OBLASTI ŽP, BOZP a PO

Ecometal, s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost na trhu s odpady, která byla založena na základě zkušeností z odvětví odpadového hospodářství a ekologie. Společnost zahájila svoji činnost v roce 2010.

Činnost je zaměřena na několik hlavních oblastí působení:

  • Výkup a zpracování cínových, cínovo-olovnatých i olovnatých odpadů.
  • Výkup a úprava ostatních i nebezpečných odpadů v rámci provozu sběrného dvora.
  • Poradenství v oblasti podnikové ekologie, bezpečnosti práce a požární ochrany.

Sídlo společnosti se nachází v Praze a naše provozní a skladové prostory v Benešově u Prahy. Toto zázemí obsahuje jak komplexní manipulační techniku, tak i zařízení pro zpracování odpadů.

Ecometal, s.r.o. je oprávněnou osobou ve smyslu § 14. odst. 1 zákona 185/2001 O odpadech (Sběr, Výkup, Třídění - R12, Recyklace - R4).