ECOmetal

  • VÝKUP A ZPRACOVÁNÍ CÍNOVÝCH ODPADŮ
  • VÝKUP A ÚPRAVA OSTATNÍCH I NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
  • PORADENSTVÍ V OBLASTI ŽP, BOZP a PO

Cínové odpady

Vykupujeme cínové,
cínovo-olovnaté i olovnaté odpady v podobě metalické, strusek, stěrů, prachu, pájecích past apod. Tyto odpady vznikají v technologických procesech převážně v elektrotechnickém

SEZNAM ODPADŮ

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr poskytuje kompletní služby v odpadovém hospodářství pro občany
i firmy. Jedná se především
o výkup a zpracování papírových a plastových odpadů. Výkup kovových odpadů a možnost likvidace nebezpečných odpadů

PODROBNOSTI

Poradenství

Jako odpověď na stále se komplikující legislativu a stále se zvyšující požadavky na firmy i živnostníky nabízíme kompletní poradenství v oblasti podnikové ekologie, bezpečnosti práce a požární ochrany

SEZNAM SLUŽEB

Závazek vedení společnosti:

  • Provozovat činnost společnosti v souladu s legislativními požadavky a principy udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí.
  • Svým obchodním partnerům poskytovat co nejkvalitnější služby za optimálních podmínek pro obě strany.